сряда, 17 януари 2007 г.

история

В един крайморски град, изпълнен с туристическо веселие, с тържества по най-различни поводи, град със стари културни и особено музикални традиции, с живописни и графични изложби, с тъжествени оркестри и международни летни музикални и кино-фестивали ; в началото на 80-те години на миналия век арх. Косьо Христов, проектантът на бъдещата модерна и претенциозна сграда на Фестивален и Конгресен Център, отстоява идеята си да се постави един концертен орган в голямата зала на ФКЦ. Партийните и местни управители са отзивчиви на тази идея и заделят съответните финансови средства. Така през 1984г. официалният инвеститор “Стопанска дирекция” – Варна сключва договор за изработка на нов голям концертен орган с органостроителната фирма “Alexander Schuke Potsdam Orgelbau” , която вече е правила 10 години по-рано органа в зала “България” в София. Органостроителницата от Потсдам е едно предприятие с почти 200-годишна история /1820г/. Тази фирма претърпява всевъзможни превратности – оставала без наследници, откупувана, преживяла раздяла между братя, национализирана и реституирана – “Alexander Schuke Potsdam Orgelbau” запазва авторитета си сред най-респектиращите органостроителници в Германия и Европа. Тъй като през 80-те години фирмата е одържавена и принадлежи на тогавашната ГДР, договорът е сключен в преводни рубли - по първо направление. Така че стойността на органа излиза много изгодна за нашата страна. В следващите години много работи по подготавка за поставяне на инструмента – построява се специална конзола за органа, освобождава се допълнително височина над сцената. най- сериозна е работата по изследване на вътрешната архитектура от акустична гледна точка, имайки предвид че овалната форма не е особено благоприятна за музикалната акустика. Най-големите заслуги за тези изследвания и последвалия ги проект има берлинският “Geote Institut”. Трудността идва от факта че залата е с многофункционално предназначение, а условията за конгресна- и киноакустика са твърде различни от тези за концертно-музикална. В крайна сметка по идея на берлинския проф. Фасолд, екип от МЕИ – Варна изготвят и реализират технически проект за променлива акустична среда в залата. / Относно конкретните акустични условия за органовите концерти бих коментирал допълнително /. В крайна сметка през 1986 г. Schuke Orgelbau проектират и изработват един превъзходен орган, съобразен с конкретните музикално-акустични условия в залата. Междувременно фирмата е получила поръчка за още един орган, този път за концертната зала в гр. Добрич, и веднага след варненския – започват изработката на третия си за България орган. В същата година е завършена и сградата на ФКЦ във Варна и през лятото на следващата година започва мотажът на инструмента, който продължава три месеца. Последният етап – интонационният период - се отлага по организационни причини. Така екипът органостроители се премества в Добрич, където започват монтажа на добричкия орган и след няколко месеца инструментът окончателно е готов. Работата по интонацията на варненския орган започва през януари на 1988 г. и след два и половина месеца най-после е завършен и органът във Варна. За откриване и освещаване на прекрасния и първи за Варна орган са поканени трима немски органисти и проф.Нева Кръстева. Така се организират общо 4 концерта. Първият концерт се състои на 20-ти март 1988 г./ За съжаление от ФКЦ отказват да проверят в архивите за името на органиста свирил на първия концерт, както и програмата му./На 21-ви свири младият органист Фогелзенгер,на 22-ри – проф.Нева Кръстева,а на 24-ти март свири органистът на катедралата в Хамбург – Кристоф Круммахер. .............. Няколко имена си заслужава да се запомнят, тези които имат най-много творчески принос за съществуването на този орган. Преди всичко заслуга за изящните "одухотворени" звуци на инструмента има превъзходният интонатор Хайнрих Валбрехт. Заедно с него творци на инструмента са Фридрих-Вилхелм Щендел - главен конструктор, Рудолф Неем - проектант на регистрите и диспозицията им и Юрген Фрайман - конструктор и проектант на фасадата.

Няма коментари: