четвъртък, 18 януари 2007 г.

най-общо за инструмента

Органът в ФКЦ-Варна е типичен концертен инструмент, предназначен за изпълнение на солова, а така също и оркестрово- , камерно- , хорово- и вокално-ансамблова музика. Звуково инструментът клони малко повече към “симфоничния” орган, с богатите си темброви нюанси е идеален за изпълнение на романтични стилове и музика от 20-ти век. Същевременно органът дава достатъчно разнообразни възможности за пълноценното изразяване на полифоничната пластика и графичност на гласоводенето в Барока и особено на Баховия стил. С този орган доста сполучливо могат да се създадат темброви нюанси и за изпълнение на френска, а също донякъде и на италианска музика.

Няма коментари: